Sunday, December 10, 2006

غزلی دیگر

مرا از بسکه فانی آفریدند
تنم از ناتوانی آفریدند
وجوم را بدست غم سپردند
جهنم را نشانی آفریدند
دهانت را به تنگی نقش بستند
مرا در بی نشانی آفریدند
بلندای قدت اندازه کردند
بلای آسمانی آفریدند
تنم را غرق آغوش تو کردند
سپس شور جوانی آفریدند
برای خاطر فرهاد شیرین
برای من فلانی آفریدنددوشنبه بيست و نهم آبان 1385

No comments: